• P.E.S. ผลิตและซ่อมแซม ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
  • pesmachinery@yahoo.com
104/2 หมู่ 2 ถนน.รพช.ราษฎร์นิยม

ราษฎร์นิยม ไทรน้อย นนทบุรี 11150

Phone : 02-9855880-2
FAX : 02-985 5924

About Factory

Awesome Image Awesome Image Awesome Image Awesome Image Awesome Image Awesome Image

          ด้วยประสบการณ์อันยาวนานของกลุ่มนายช่าง ประกอบกับความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองเพื่อที่จะเป็นนักอุตสาหกรรมยุคใหม่ จึงได้เกิดการร่วมมือกันก่อตั้งโรงงานผลิต ซ่อมแซม และสร้างชิ้นส่วนเครื่องจักรกลสำหรับอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ เพื่อให้บริการแก่โรงงานอุตสาหกรรมภายในประเทศ อันเป็นการลดการนำเข้า และพึ่งพาตนเองของกลุ่มอุตสาหกรรมภายในประเทศให้มากยิ่งขึ้น

           บริษัท พี.อี.เอส. แมชชีนเนอรี่ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2537 โดยมีสถานประกอบการแรกเริ่มเป็นโรงงานขนาดเล็ก ตั้งอยู่ที่ ถนน เรวดี จังหวัด นนทบุรี นับจากนั้นเป็นต้นมากิจการของโรงงาน ได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากตามความต้องการของลูกค้าที่ไว้วางใจในบริษัทให้ผลิตผลงานที่มีคุณภาพ จึงทำให้พื้นที่โรงงานที่มีอยู่เพียง 850 ตารางเมตร ไม่เพียงพอต่อการขยายงาน บริษัทจึงได้จัดหาสถานที่เพื่อก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ ขึ้น ณ อำเภอ ไทรน้อย จังหวัด นนทบุรี โดยมีพื้นที่โรงงานทั้งหมด 4 โรงงาน รวมกว่า 5,000 ตารางเมตร ในเนื้อที่เกือบ 20 ไร่ และได้เตรียมพื้นที่ว่างอีกส่วนเพื่อรองรับการขยายงานในอนาคต จากประสบการณ์การทำงานผลิตและซ่อมแซม ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลมานานกว่า 30 ปี ประกอบกับได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานและฝึกฝนความสามารถเพิ่มเติมในต่างประเทศ ตลอดจนความสนใจในการศึกษาเทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกลอย่างต่อเนื่องทำให้ บริษัท พี.อี.เอส. แมชชีนเนอรี่ จำกัด มีประสบการณ์ในการผลิต และให้คำปรึกษาแก่กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมจนเป็นที่ยอมรับในวงการจวบจนปัจจุบัน