• P.E.S. ผลิตและซ่อมแซม ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
  • pesmachinery@yahoo.com
104/2 หมู่ 2 ถนน.รพช.ราษฎร์นิยม

ราษฎร์นิยม ไทรน้อย นนทบุรี 11150

Phone : 02-9855880-2
FAX : 02-985 5924

Our Machine

เครื่องกลึงแนวตั้ง NILES  Dia 2500x1200
เครื่องกลึง VICTOR  Dia  200x1000
เครื่องกลึง IKEKAI A20  Dia  280x1000
เครื่องกลึง IKEKAI A25  Dia  300x1000
เครื่องกลึง ROMANIA  Dia  700x3000
เครื่องกลึง RUSIA Dia 550x300
เครื่องกลึง BSL 6250 Dia 450x2000
เครื่องกลึง TOS SU 125 Dia 1200x6000
CNC LATHE NAKAMURA Dia 200x500
กัดเกลียว WMW Dia 200x1200 M7
GEAR HOBING M/C FD 320 Dia 320 M6
GEAR HOBING SEIWA IRON MH600D Dia 450 M6
GEAR HOBING SEIWA IRON MH300D Dia 300 M3
GEAR HOBING NIHON KIKAI Dia 500 M4
GEAR HOBING NIHON KIKAI Dia 800 M12
GEAR HOBING M/C WMW Dia 1000 M14
GEAR HOBING M/C WMW Dia 800 M10
GEAR HOBING M/C LIEBHERR Dia 300 M6
GEAR SHAPPING M/C OHA 50A Dia 500x120 M8
GEAR SHAPPING M/C Dia 3080x900 M40
GEAR HOBING M/C Dia 2000x500 M18
HORIZONTAL HOBING MIZOGUCHI Dia 300x2000 M10
เครื่องเชฟวิ่ง Dia 200 M6
เครื่องมนฟันเฟือง M6
CNC MILLING TOS X400,Y500
CNC MILLING HITACHI X400,Y250,Z400
CNC VERTICAL MACHINING CENTER OKUMA X1200,Y500,Z600
CNC VERTICAL MACHINING CENTER PRODIS X1050,Y500,Z500
CNC VERTICAL MACHINING CENTER PRODIS X1060,Y600,Z500
CNC VERTICAL MACHINING CENTER PRODIS X1600,Y700,Z700
CNC VERTICAL MACHINING CENTER HITACHI X700,Y400,Z500
CNC VERTICAL MACHINING CENTER LEADWELL X700,Y500,Z500
CNC HORIZONTAL MACHINING CENTER MAKINO MC65 X600,Y500,Z500
CNC HORIZONTAL MACHINING CENTER HAAS X1600,Y700,Z800
GEAR GRINDING M/C ZSTZ Dia 350 M10
(จำนวน 3 เครื่อง)
GEAR GRINDING WMW NILES ZSTZ Dia 500 M10
(จำนวน 2 เครื่อง )
GEAR GRINDING M/C WMW ZSTZ 630C3 Dia 630 M10
(จำนวน 2 เครื่อง )
GEAR GRINDING M/C WMW ZSTZ 315C3N Dia 300 M10
GEAR GRINDING M/C WMW ZSTZ Dia 1000 M25
GEAR GRINDING M/C WMW ZSTZ Dia 1250 M18
GEAR GRINDING M/C HOEFLER H1601/2000 Dia2000 M2/25-30
GEAR GRINDING M/C HOEFLER H800 Dia 800 M12-150
GEAR GRINDING M/C HOEFLER H1000 f1000 M2-25
เจียระไนรู WMW S14 Dia 300x180
เจียะไนรรูเล็ก WMW 50x50
เจียระไนรูใหญ่ WOTAN Dia 360x800
เจียระไนกลม YNN0.2MTW Dia 350x1000
เจียระไนกลม NAXOS-UNION Dia 330x2000
เจียระไนกลม OKUMA Dia 200x800
เจียระไนกลม KAISER Dia 100x800
เจียระไนราบเล็ก Dia 300x600
เจียระไนราบใหญ่ Dia 500x1500
เจียระไนเกลียว REISHAUER Dia 200x500
เจียระไน SPLINE-FRITZ WERNER SKR12 Dia 150x1200
เจียระไนลับคัตเตอร์ WMW Dia 250x480
เจียระไนรูยันศูนย์ TECHNICAL Dia 140x900
BORING SHIBAURA X2500,Y2000,Z1500
BORING SCHARMANN X6080 Y1850 Z 1200
BORING TOS X1550,Y1100,Z850
( จำนวน 2 เครื่อง )
CNC BORING TOS VARNDORF X3500,Y2500,Z2000
( จำนวน 2 เครื่อง )
เครื่องไสกระทุ้งร่องลิ่ม Dia 450x500