• P.E.S. ผลิตและซ่อมแซม ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
  • pesmachinery@yahoo.com
104/2 หมู่ 2 ถนน.รพช.ราษฎร์นิยม

ราษฎร์นิยม ไทรน้อย นนทบุรี 11150

Phone : 02-9855880-2
FAX : 02-985 5924

การตรวจสอบและซ่อมบำรุงชุดเฟือง

ชุดเฟืองทดเป็นองค์ประกอบสำคัญในการส่งกำลังของเครื่องจักรกลประเภทต่างๆ  เพื่อการปรับความเร็วรอบให้ได้ตามความต้องการหรือทดรอบให้เกิดแรงบิดสูงขึ้น ลักษณะการส่งกำลังของชุดเฟืองแตกต่างกันตามตำแหน่งของเพลาด้านตัวขับและตัวตาม ซึ่งส่งผลให้ลักษณะการรับภาระของชุดเฟืองและอุปกรณ์ประกอบ เช่น ตลับลูกปืน สกรูเป็นต้น การหมุนขบกันของเฟืองก่อให้เกิดทั้งภาระความเค้นและการเสียดสีสูงทำให้เกิดการสึกหรอหรือเสียหายได้หากมีการใช้งานและบำรุงรักษาที่ไม่ถูกต้องหรือเหมาะสม

เฟืองที่ใช้กันในอุตสาหกรรมมีทั้งที่เป็นแบบมาตรฐาน และแบบเฉพาะของผู้ผลิตตามลักษณะการใช้งานและประเภทของเครื่องจักรกล เฟืองสำหรับการใช้งานความเร็วรอบสูงจะต้องมีความแม่นยำและคุณภาพผิวฟันดีกว่าเฟืองที่ใช้กับความเร็วรอบต่ำ แต่แรงกดบนฟันเฟืองมักจะน้อยกว่าชุดเฟืองรอบต่ำ น้ำมันหล่อลื่นสำหรับชุดเฟืองจึงต้องมีความหนืดแตกต่างกันตามความเร็วรอบและภาระแรงบิดหรือแรงกดบนฟันเฟืองด้วย การหล่อลื่นเป็นปัจจัยสำคัญของชุดเฟืองที่มักเป็นต้นเหตุที่นำไปสู่การเสียหายของชุดเฟือง

บริษัท พี.อี.เอส. แมชชีนเนอรี่ จำกัด เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกลในงานซ่อมบำรุงมานานกว่า 20 ปี ได้ให้บริการซ่อมและปรับปรุงชุดเฟืองให้กับอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ จนเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป ทีมงานของบริษัท ได้รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นสำหรับช่างและวิศวกรขึ้น เพื่อศึกษาและใช้เป็นพื้นฐานในการซ่อมบำรุงชุดเฟืองทดรอบเพิ่มเติม บริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านได้พอควร และได้รับข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงต่อไป